Dunkenwald 4
Přidal/a Soli dne June 11 2011 16:55:59
DUNKENWALD 4
Akce DW4 se pro nás stala prvním military akcí v oblasti GSG. Jako jedni z mála jsme dorazili už v pátek a ujali se příprav na sobotní operaci. Na Základně (DKW4vodarna) jsme sestavili velitelský stan z celt a maskovací sítě. V OA jsme pak rozmístili mrtvé schránky obsahující vzorky neznámé drogy, zlato a diamanty, některé jsme i dodatečně zaměřili. Současně se i někteří další členové Armády Haggis seznámili s oblastí působnosti, jelikož my už měli v oblasti provedený průzkum (v kooperaci s MOGem). Už v pátek se začalo kazit počasí a tak mírně promočeni jsme navečer před ulehnutím do sleep mode navštívili místní lokál a posilnili se iontovými nápoji a energetickými smaženkami. Ulehli jsme v našich autech a já jako krutopřísný démon ve svých mokrých botách, což se mi vyplatí posléze ...
Sobotní ráno nás přivítalo stále stejné optimistické počasí. Odchod na plnění mise doprovázely mírné zmatky. Naše 4členná jednotka byla spojena s dalšími 4mi příslušníky Armády z družstva TTO (později přibyli další dva). Na poslední chvíli se změnilo místo výsadku HOSPODA na Odpad kos. Jako každý správný výsadek nás transport rozdělil a každou část vysadil někde jinde, nás správně u objektu Odpad kos, TTO bylo odmrdáno k objektu Schr OKD. Nebyl větší problém je najít a dovézt na základnu Bunkr 2 (v propozicích Haggis označena jako Předsunutý bunkr radiolokátoru a výduchu) a dopravit tam náklad v podobě dýmovnic. Náš úkol zněl sestavit přístřešek, moknout a hlídat do 1400 pak se odjebat na Základnu, popřípadě vychcípat. Ve spěchu nám nebyl přidělen volací znak, později jsme se dověděli, že jsme Alpha. Prvotní pokus patrolovat v okolí bunkru byl po nástřelu sebe sama změněn na hlídání ve 4 směrech se střídáním po 15ti minutách.
Takto jsme hlídali (vlastně čekali a mokli) skoro do 1400 bez kontaktu s nepřítelem, přitom jsme věděli, že zde operuje, jelikož nejbližší základna Bravo (bunkr Satelitní radiolokátor a převaděč) zažívala jatka a mokla. Avšak u nás celou dobu nic. 1330 jsme se s TTO odjebali zpět na Základnu a po cestě mokli, ponechali jsme dva vojáky střežit bunkr a moknout a čekat na střídání. Na Základně už bylo pěkné bahno a na nás nebyla suchá niť. Po odpočinku, guláši a iontovém nápoji se začala rýsovat další mise. Což začalo mým nohám vadit a cítil jsem, že z toho mokra (jak pořád moklo) proti mně minimálně sepíšou petici.
Byly sestaveny dvě patroly po cca 8-10 vojácích. Úkol zněl prozkoumat objekt Pískovna, rozvědka hlásila pravděpodobnost výskytu nepřítele. Každá skupina se k objektu blížila z jiné strany a jako již tradičně jsme se navzájem nastřelili. V blízkosti objektu Pískovna jsme narazili na agentku Ramadu, která mokla a čekala na nepřítele, který ji měl předat zásilku diamantů. Sestavili jsme past a čekali a mokli – jako poznámku uvedu, že jsme pro změnu čekali a mokli na úplně jiném místě a úplně jinak. První patrola čekala a mokla přímo u Pískovny. Co jsem pochopil, byl plán od počátku se prostě postřílet a moknout aby se jen nemoklo. Trochu zklamání pro mě, jelikož na MilSim jsem z takovými věcmi smířen (nestřílet a moknout).
Po sérii pro mě nepochopitelných událostí, menší level než zmatky – agentka odešla a pak zase přišla, měli jsme ji zabít pak zase zajmout a já nevím co všechno, jo vlastně ještě moknout. Nakonec jsme se u objektu Noční základna střetli s nepřítelem (Diverzanti) a pomocí svoji přesily je pobili a mokli, i když za cenu asi 75% ztrát (respekt). Zbylo nás asi pět a měli jsme jít střelit dalšího Diverzanta, který prý ještě žil a tlačila na něj další patrola odeslána ze Základny. Celkem zmoklý a rozmrzelý jsem radostně zařval MÁM při první dávce, která letěla kolem a ujal se odchodu na Základnu. Nohy už definitivně chystaly moji defenestraci.
Po vyproštění aut z bahna jsme se už pozdě večer rozloučili a odebrali se na domovskou základnu. Prakticky se nedalo čekat na závěrečný debriefing.
Závěrem chci určitě poděkovat MOGovi a jeho jednotce (FSjägers) za vymyšlenou akci. Dokonce nám bylo povoleno spolupracovat a tak jsme o akci věděli více než ostatní a fungovali jako průvodci, kdy jsme hlavně ostatní jednotky Armády naváděli na cílové objekty. Díky patří i Diverzantům, že jako nepřátelská jednotka zůstala a mokla s námi. Určitě díky i ostatní Armádě a novým lidem, které jsme potkali. Zajímavostí je, že na straně SF byl větší exodus než u Armády :). Pro mě určitě další ohromná zkušenost a seznam věcí co na příště zlepšit.
Jelikož jsem nebyl ne debriefingu, tak si dovolím napsat pár připomínek MOGovi
- Oceňuji nápad se zakopanými schránkami.
- Oceňuji prostředky a přípravu pro případné zajetí SF a jejich výslech (mučení).
- Oceňuji zvolený prostor, hlavně severo-východní část Pežgovského lesa. Mokré počasí zamezilo mnoha civilů v procházkách po lese, což by za slunečného počasí, byl podstatně větší problém.
- Oceňuji guláš.
- Počáteční informační šum na Základně způsobil nepřidělení volacího znaku a zmatení transportu, avšak nic se nezbrzdilo nebo dokonce zadřelo.
- Pořadatelé by měli zlepšit znalost názvů objektů a volací znaky jednotek, z počátku akce jsme se hlásili jako Výduch, i když jsme byli na objektu Bunkr 2 (resp. Předsunutý bunkr radiolokátoru a výduchu) a posléze zjistili, že jsme Alpha.
- Pořadatelé se v rádiu hlásili svými přezdívkami, raději bych slyšel nějaké taktické označení (v pokynech bylo, že základna je VDV – ani jednou jsem to nikoho neslyšel říct).
- Podle mě je nutné zamezit jakýmkoli akcím typu „aby si zastříleli“, není to fair-play vůči protivníkovi, který se snaží nám vyhnout. Může to vzbudit nedůvěru u SF.
- Měl bych výtku pro samotné hráče, pořád a dokola se mi stává, že lidé netasí reflexní vestu po zásahu – tohle celkem degraduje zážitek z akce.
- Na akci bychom jeli znovu!

Zmoklý Soli Renegade
„Jedna ženská vidí často dál, než pět mužských s dalekohledem.“ Jan Werich